EU behöver hitta nya lösningar på människorättskrisen i gränsområdet Colombia och Venezuela

Araucafloden mellan Arauca in Colombia och El Amparo i Venezuela. Foto: Erik Jennische

Människorättskrisen längs gränsen mellan Colombia och Venezuela är en regional utmaning. Den kan inte lösas genom insatser på bara en sida av gränsen. I en ny rapport från Civil Rights Defenders ”Bridging the border between Colombia and Venezuela – EU support for peace and human rights” presenteras en ny gränsöverskridande strategi för situationen och politiska rekommendationer till EU och dess medlemsländer. 

 Läs hela rapporten här (på engelska).

Taggar