Civil Rights Defenders välkomnar FN-uttalande om samers markrättigheter

FN:s särskilda rapportör för urfolks rättigheter, Victoria Tauli-Corpuz, kom i dag med ett uttalande om samers rättigheter efter att hon besökt Sápmi. Hon understryker att självbestämmande över traditionella marker och naturresurserna där är helt centralt för det samiska folkets rättigheter och i förlängningen en förutsättning för deras överlevnad som folk.

Victoria Tauli-Corpuz uttrycker bland annat att regeringarna i Sverige, Norge och Finland i samband med mineralutvinning har ett ansvar att säkerställa att samernas traditionella näringar, bland annat renskötsel och fiske, skyddas. Hon uppmanar de tre regeringarna att ”försäkra sig om att deras minerallagar och policies står i överensstämmelse med internationella standards kopplade till urfolksrättigheter, vilket innefattar berörda gruppers rätt till inflytande, fritt och informerat förhandssamtycke, skadelindrande åtgärder, kompensation och delad vinst.”

Civil Rights Defenders har tidigare vid flera tillfällen framfört kritik mot den svenska staten för att inte respektera samers mänskliga rättigheter och välkomnar den särskilda rapportörens tydliga uttalande. Civil Rights Defenders kommer att fortsätta granska den svenska regeringen och hur den agerar för att följa hennes rekommendationer. I synnerhet kommer vi att bevaka att den översyn av den svenska minerallagen som regeringen utlovat blir verklighet och går i linje med väletablerade urfolksrättigheter.

Läs den särskilda rapportörens uttalande här. Hennes fullständiga rapport om situationen för samernas rättigheter kommer under 2016.

Taggar ,