Phyllis Omido från Kenya inkluderas i Natalia Project

Den betydelsefulla miljösamordnaren Phyllis Omido i Mombasa blir den andra människorättsförsvararen från Kenya att inkluderas i Natalia Project efter David Kuria.

Människorättsförsvararen Phyllis Omido från Kenya

2009 grundade hon organisationen The Center For Justice Governance and Environmental Action (CJGEA), en verksamhet som arbetar för att främja och skipa rättvisa för dem som drabbas av miljöförstöring i industritäta områden längst Kenyas kust.

Organisationen CJGEA bildades som en reaktion på de allvarliga miljö- och hälsokonsekvenser som drabbar människor bosatta i närheten av kustremsans giftiga industrier. Organisationen ger drabbade bosatta i de fattiga kustområdena en röst och en av verksamhetens kärnfunktioner är att utbilda de boende om deras grundläggande rättigheter och ge juridiskt stöd och råd när bosattas rättigheter kränkts.

– Ingen påtaglig förändring kan uppnås när du ständigt lever i rädsla vid frontlinjen. Natalia Project har gett mig möjligheten att leva och arbeta utan rädsla eftersom jag vet att någon vakar över mig. Nu kan jag lägga fokus på att stärka mitt folk. Tack Natalia Project, säger Phyllis Omido.

2012 blev Phyllis och hennes son angripna av beväpnade män utanför sitt hem – men undkom mirakulöst överfallet. Kort efter det inträffade greps hon tillsammans med 16 andra medlemmar i CJGEA på grund av sitt lobbyarbete mot den utbredda miljöförstöring som bosatta vittnat om i flera av Kenyas kustsamhällen.

Många familjer har utsatts för det giftiga avfallet från industrierna som behandlar bly och återvinner skadliga material. Phyllis åtalades i domstol efter falska anklagelser om anstiftan till våld och för att ha arrangerat olagliga sammankomster – men efter en mångårig kamp för att rentvå hennes namn frikändes hon. Phyllis har trots detta fortsatt arbeta och lobba för att regeringen ska förändra hanteringen av miljöfarliga material. Som ett resultat av hennes fortsatta kamp flyttades 2014 tre miljöfarliga och giftiga smältverk bort från fattiga stadsområden i Mombasa .

”Under det senaste året har vi intensifierat vårt engagemang för utsatta människorättsförsvarare i Östafrika genom att erbjuda utbildning och kapacitetsutvecklande träningar. Just nu ingår flera människorättsförsvarare i Afrika i det globala larmsystemet Natalia Project – och målet är att utrusta och inkludera många fler under 2015, säger Marie Månson, programchef för stöd till utsatta människorättsförsvarare på Civil Rights Defenders.

Taggar