Människorättsförsvarare från Kenya inkluderad i Natalia Project

David Kuria är den senaste människorättsförsvararen som inkluderas i Natalia Project

David Kuria har länge engagerat sig i att hängivet försvara medborgerliga och politiska rättigheter i Kenya. David är den senaste människorättsförsvararen att inkluderas i Natalia Project.

Människorättsförsvararen David Kuria är grundaren till organisationerna Release Political Prisoners(RPP) och Nakaru County Human Rights Network NGO (Nahurinet). Organisationer som outtröttligt kämpat för politiska fångar, dem som utsatts för polisbrutalitet och dem vars familjemedlemmar blivit mördade av myndigheterna i Kenya.

– Jag blir inte stolt eller lycklig av pengar, det blir jag av att hjälpa människor i mörka stunder så att de kan återvända till ett normalt liv igen, säger David Kuria.

Som människorättsförsvarare har David upprepade gånger gripits och kampen för reformer i Kenya har han fått betala ett högt pris för. I sitt arbete för mänskliga rättigheter behandlar han dagligen ärenden som rör allt från mord och polisbrutalitet till utomrättsliga avrättningar. Det var också hans strävan efter rättvisa som fick honom att starta nätverket Nahurinet med syftet att övervaka, främja och försvara de mänskliga rättigheterna lokalt samt att utbilda människor i regionen om deras rättigheter.

– Jag vill att folk ute i byarna ska känna sina rättigheter som angetts i landets nya konstitutionen, säger David Kuria.

David Kuria är den tredje personen från Afrika som inkluderas i Natalia Project – världens första larmsystem för utsatta människorättsförsvarare. Totalt har 21 bärare utbildats och inkluderats i Natalia Project.

– Säkerhetssituationen i Kenya försämras i allmänhet och i synnerhet för människorättsförsvarare. Därför tror vi att Natalia Project kommer att vara ett viktigt säkerhetsverktyg för David och andra utsatta människorättsförsvarare i landet, säger Marie Månson programchef för Stöd till utsatta människorättsförsvarare på Civil Rights Defenders.

Taggar