Lyckad Prideparad i Podgorica

Civil Rights Defenders är glada över att Prideparaden i Montenegros huvudstad Podgorica kunde genomföras utan hinder den 20 oktober. Det var första gången i landets historia och en milstolpe för yttrande- och mötesfriheten för hbt-personer i Montenegro. Över 200 personer deltog i marschen.

– Det är beklagligt att flera poliser och motdemonstranter skadades men vi vill trots det gratulera arrangörer och deltagare i paraden. Polisen gjorde sitt bästa för att skydda deltagarna och nu återstår att se om åklagarmyndigheten och domstolarna kan fullgöra sin plikter. Sextio homofoba  motdemonstranter greps för att de orsakade oroligheter under demonstrationen och vi förväntar oss att de ställs inför rätta inom en snar framtid, säger Goran Miletic, programansvarig för Västra Balkan på Civil Rights Defenders, och fortsätter:

”Arrangörer och deltagare förtjänar vår respekt i en mycket svår tid då aktivister utsätts för dagliga hot. Det krävdes att 2000 poliser arbetade med att skydda deltagarna och nu när hbt-personer är mer synliga förväntar vi oss att samhället bekämpar homofobin, som är oroväckande utspridd. För att göra detta måste samhällets institutioner säkerställa respekt för artikel 14 i Europakonventionen som förbjuder alla former av diskriminering. Händelserna i Budva får inte upprepas.”

I Budva ledde samtliga 130 anmälningar om våldsamheter i samband med en demonstration endast till åtal för mindre allvarliga brott. Montenegro är medlem i Europarådet och har ratifierat den Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och andra relevanta internationella fördrag.

”Alla är fria att utöva sina rättigheter, oavsett sexuell läggning, men ingen är fri att använda hot och våld, vilket var fallet i Budva och i Belgrad. Vi kräver rättvisa och ansvar för dem som gjort sig skyldiga till brott. Yttrandefriheten är skyddad enligt artikel 10 i Europakonventionen och det montenegrinska samhället måste upprätthålla dess skydd.”

Prideparaden i Podgorica 2013 är den första som hålls i Montenegros huvudstad. Den organiserades av hbt-organisationen Queer Montenegro och ägde rum i ett klimat av extrem intolerans mot hbt-samhället. Det första försöket att anordna en Prideparad i Montenegros huvudstad skedde 2011, då det blev abrupt avbrutet på grund av ständiga hot och fullständig brist på stöd från regeringen.

Taggar ,