Diskriminering nu förbjudet även i Montenegro

Nu har det antagits en lag som förbjuder diskriminering i Montenegro, mycket tack vare ett stort engagemang från Civil Rights Defenders och våra partner Youth Initiative for Human Rights och Center for Democracy and Human Rights.

Goran Miletic, människorättsjurist som arbetar för Civil Rights Defenders I Serbien, kommenterar den nya lagen:

– Jag tror att lagen är ett väldigt stort steg inte bara för de diskriminerade grupperna utan även för allmänheten och Montenegros demokratiska utveckling. Jag tror att detta kommer att leda till offentliga debatter, om allas lika värde. Men också om diskussioner om HBT gruppen som idag är mer eller mindre osynlig i samhället. Implementeringen av den nya lagen är viktigast och vid behov kan förändringar av lagen antas i framtiden.

Även om många rekommendationer från icke-statliga organisationer och andra aktörer inte antogs och implementeringen av lagen verkar dröja välkomnas lagen. Montenegro blir således det sista landet i regionen att stifta en lag som förbjuder diskriminering och garanterar därmed alla Montenegriners lika rätt.

Taggar