Påtryckningar mot människorättsförsvarare i Montenegro

Den 25 juni fördes två människorättsförsvarare in till förhör av polisen i Montenegro, utan att det fanns laglig grund för agerandet. Civil Rights Defenders tror att agerandet utgör en form av påtryckningar mot de som uttalar sig kritiskt om kampen mot korruption och organiserad brottslighet i Montenegro. Läs vårt brev till premiärministern och inrikesministern:

PDF: Protection of Human Rights Defenders in Montenegro.

Taggar