Romska barn diskrimineras i grundskolan

I Makedonien får romska barn gå i särskilda klasser och segregationen är utbredd på flera områden, skriver Makedonska Helsingforskommittén i sin senaste månadsrapport om situationen för de mänskliga rättigheterna.

Segregering av romska barn inom utbildningsväsendet är vanligt förekommande i Makedonien, trots att landet upprättat en strategi för att undvika att gruppen särbehandlas. Enligt Makedonska Helsingforskommittén följs inte strategin i praktiken bland annat eftersom man fortfarande tillämpar monoetniska skolklasser, vilket försvårar integration.

I rapporten för oktober-november tar Makedonska Helsingforskommittén också upp ett framsteg när det gäller utvecklingen för de mänskliga rättigheterna i Makedonien. I september presenterades ett utkast till en lag om kostnadsfri rättshjälp för parlamentet. Civil Rights Defenders har tillsammans med partnerorganisationer i Makedonien arbetat för en rättshjälpslag sedan 2007.

Läs mer hela rapporten här: Mänskliga rättigheter i Makedonien okt–nov 2009.

Taggar