Opinionsundersökning: Majoritet i Nordmakedonien stöder rätten till fredlig prideparad

Skopje Pride 2019

En majoritet av invånarna i Nordmakedonien stöder hbtqi-personers rätt att hålla en fredlig prideparad, visar en opinionsundersökning Civil Rights Defenders genomfört inför Skopje Pride.

Tabeller och diagram över resultaten finner du här (OBS! Engelska).

Några viktiga resultat:

  • 55 procent ansåg att hbtqi-personer ska ha rätt till att genomföra en fredlig prideparad genom Skopje. Det är en förbättring från 2015 då 47 procent var positiva till hbtqi-personers rätt att genomföra paraden.
  • En starkt bidragande faktor till huruvida man var positivt inställd till rätten till en fredlig marsch var hur mycket kontakt de svarande själva hade med hbtqi-personer. 83 procent av invånarna som själva hade kontakt med hbtqi-personer var positiva till rätten att genomföra en parad.
  • 43 procent av de tillfrågade höll med om påståendet att Pride hålls för den legitima anledningen att ”hbtqi-personer ska kunna uppmärksamma sin utsatthet för den bredare allmänheten”, i motsats till 40 procent som svarade att det är för att ”provocera den majoritet av befolkningen som inte stöder deras livsstil”.
  • Vid sidan av de som hade egen kontakt med hbtqi-personer var de som var mest positiva till rätten att marschera, unga respondenter (18–29 år), högskoleutbildade samt människor som bor i urbana områden.
  • 70 procent av de svarande höll med om påståendet att ”hbtqi-personer är medborgare likt alla andra”, en anmärkningsvärd ökning sedan 2015 då 54 procent av de svarande höll med som påståendet.

– Hbtqi-rörelsen i Nordmakedonien, och merparten av västra Balkan, är väl medvetna om de utmaningar de står inför för att säkerställa ett rättvist och jämlikt samhälle för alla. Däremot visar den här undersökningen att utvecklingen går åt rätt håll och att samhället får allt större förståelse för hbtqi-personers behov, säger Civil Rights Defenders programhandläggare för Nordmakedonien, Damjan Zdravev, i en kommentar till undersökningen.

– Tveklöst har Skopjes första Pride 2019 och det outtröttliga arbetet som bedrivits av hbtqi-aktivister spelat en viktig roll i att lyfta de här frågorna. Det är därför det är så viktigt att gå ut och visa sin solidaritet med hbtqi-rörelsen under lördagens marsch, säger Damjan Zdravev.

Undersökningen besvarades av drygt 6000 respondenter och genomfördes av Civil Rights Defenders tillsammans med marknadsundersökningsföretaget Ipsos.

Taggar , ,