Stort bakslag för skyddet mot diskriminering i Nordmakedonien

Skopje Pride 2019

Den 14 maj beslutade Nordmakedoniens författningsdomstol att upphäva lagen om skydd mot diskriminering. Lagen, som kom till efter en tio år lång kamp av civilsamhället för att säkerställa skydd för utsatta och marginaliserade grupper, innebär ett stort bakslag för landets demokratiska utveckling.

Lagen förbjuder diskriminering baserad på ras, ursprung, nationalitet eller etnicitet, religion, politisk åskådning, sexuell läggning och könsidentitet. Den utarbetades och tog sin form i en transparent samarbetsprocess och har lovordats av både inhemska och internationella civilsamhällesorganisationer. Lagstiftningen har även setts som en förutsättning för inledningen av Nordmakedoniens anslutningsförhandling med EU, som godkändes i slutet av mars i år.

Läs hela artikeln här på engelska.

Taggar ,