Attack mot hbtqi-aktivist i Nordmakedonien

Bekim Asani

Den 7 maj attackerades Bekim Asani, ordförande för hbtqi-organisationen United Tetovo, och en av de mest profilerade hbtqi-aktivisterna i Nordmakedonien, av en grupp män i sin hemstad Tetovo. 
– Vi känner oss inte trygga med att fortsätta jobba och är till och med rädda för att gå till kontoret, säger Bekim Asani. 

Händelsen inträffade när Bekim och hans 70-åriga mamma besökte Bekims fars grav på en lokal kyrkogård. En grupp på fyra unga män började misshandla Bekim, först med verbala attacker som snart övergick till fysiskt våld.

– Jag kunde aldrig föreställa mig att något sådant här kan hända på en kyrkogård, en plats där människor kommer för att visa respekt. Detta måste få ett stopp, homofobin måste få ett stopp. Vi behöver fortsätta arbeta för en förändring men efter den senaste attacken känner vi oss inte säkra att fortsätta arbeta och är till och med rädda för att gå till kontoret. Vi var tvungna att ställa in alla våra planer och aktiviteter, inklusive firandet av vår organisations 10-årsjubileum, säger Bekim Asani.

Inte den första attacken

Detta är inte den första attacken riktad mot Bekim Asani. Han har utsatts för hot, diskriminering och trakasserier i många former genom åren. 2015 blev Bekim Asani den första personen från Nordmakedonien som deltog i Natalia Project, världens första larmsystem för människorättsförsvarare i risk. Efter att ha attackerats våldsamt 2020 blev Bekim mottagare av stöd från Civil Rights Defenders Akutfond, vilket gjorde det möjligt för honom och hans mamma att tillfälligt flytta till ett säkert boende.

Civil Rights Defenders uppmanar nordmakedonska myndigheter att göra en skyndsam utredning och lagföra gärningsmännen. Att inte åtala i den här typen av fall skapar en känsla av straffrihet för hatbrott och kommer att leda till en eskalering av hatet och våldet.

– Även efter alla dessa år och ansträngningar, är det fortfarande inte säkert att vara hbtqi-aktivist i Nordmakedonien, särskilt inte i mindre samhällen. Hbtqi-personers rättigheter respekteras inte, och framstegen går långsamt. Vi arbetar hårt varje dag för att se till att aktivisterna utsätts för mindre fara och att de är fria att göra sina roster hörda och att skydda sina rättigheter, säger Goran Miletic, Chef för Europa- och MENA-avdelningen på Civil Rights Defenders.

Taggar ,