Politiskt lugnt år i Montenegro

2009 har politiskt varit det lugnaste året på två årtionden i Montenegro och ägnats åt att stabilisera nationella institutioner och intensifiera integrationsprocessen med Europa.

Det förekommer inga systematiska brott mot de mänskliga rättigheterna i Montenegro, enligt den senaste rapporten som publiceras och presenteras den 21 december av Youth Initiative for Human Rights i samarbete med Civil Rights Defenders.

Däremot finns det problematiska aspekter i förhållande till yttrandefrihet, diskriminering, romers status och internflyktingars status, våld inom familjen, tortyr etc. Det finns också anledning till oro över det faktum att ministern för mänskliga rättigheter Ferhat Dinosa nyligen uttryckte väldigt öppet sin negativa syn på homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter.

Rapporten som genomfördes av Youth Initiative i samarbete med Civil Rights Defenders fokuserade i år på polistortyr, diskriminering och politiskt motiverat våld.

Läs hela rapporten här: Monitoring human rights in Montenegro Dec 2009.

Taggar