Sänkt straffmyndighetsålder

Status: Tidöpartierna tillsatte under 2023 en utredning som ska överväga och föreslå ändringar av den straffrättsliga behandlingen av unga lagöverträdare. Utredningen ska bland annat överväga och, om lämpligt, lämna förslag på en sänkning av straffmyndighetsåldern samt föreslå ändringar som innebär att straffreduktionen för unga (18–20 år) ska tas bort. Utredningen ska även föreslå ändringar som innebär att ålder ges minskad betydelse vid straffmätningen för unga lagöverträdare i åldern 15–17 år. Uppdraget ska redovisas senast 10 januari 2025.

Kommentar: Straffbarhetsåldern i Sverige är idag 15 år, en ålder som enligt FN:s barnrättskommitté är förenlig med barnkonventionen. Vidare förordar kommittén att det är just runt 14–15 år som straffbarhetsåldern ska vara som lägst, utifrån vad vi vet om barns mognad, utveckling och förståelse för konsekvenser av olika ageranden. Kommittén uppmanar också alla stater som har en högre straffbarhetsålder att inte sänka denna, i enlighet med artikel 41 i barnkonventionen.1 Förslaget att eventuellt sänka straffbarhetsålder har mött kritik av en rad barnrättsorganisationer.2

1 https://www.svd.se/a/69dbgL/debattorer-barn-i-kriminella-gang-behover-skydd-inte-straff samt https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/02/un-child-rights-committee-publishes-findings-azerbaijan-bolivia-ireland
2 https://unicef.se/barnkonventionen/sverige-maste-ta-kritiken-fran-fn-barnrattskommitte-pa-allvar

Senast uppdaterad: 2023-12-12