Bygga demokrati genom civilsamhället: Utmaningar på Sydsudans resa

Dokumentation av vittnessmål i ett våldtäktsfall. Foto: privat.

I världens yngsta land, Sydsudan, har utvecklingen mot ett mer demokratiskt samhälle visat sig svår. Behovet av att bygga ett starkare och mer oberoende civilt samhälle är avgörande för landets demokratiska framtid. Men förändring är på gång. Och det är byggt från botten upp.

Det auktoritära ledarskapet i Sydsudan har lett till en svag rättsstat, monopolisering av maktpositioner och militarisering av landet. Det har varit svårt att upprätta ett demokratiskt system. Många människorättsorganisationer, som är en viktig del i demokratibygget, har låg kapacitet på grund av underfinansiering och bristande erfarenhet av att driva en civilsamhällesorganisation.

– Man har konstant utmaningar om man inte bygger upp sin organisations kapacitet, säger Isak Hussein*, chef för en människorättsorganisation i Sydsudan.

”Offren som vi intervjuade ville ha rättvisa, de ville att deras fall skulle tas till domstol, men det hade vi inte kapacitet att göra.”

Den spända politiska situationen och det militariserade styret i Sydsudan har tvingat civilsamhället att verka under restriktioner, där de måste anpassa sig till att arbeta med teman som inte anses vara ett hot mot makten. Det har varit svårt för Isak Husseins organisation att göra mer än att bara dokumentera övergreppen, vilket har varit svårt för personalen.

– Innan träningarna med Civil Rights Defenders var vår största utmaning ansvarsaspekten. Offren som vi intervjuade ville ha rättvisa, de ville att deras fall skulle tas till domstol, men det hade vi inte kapacitet att göra, säger Isak Hussein.

Men hur stärker man nya organisationer?

För att kunna arbeta effektivt behövde Isak Husseins organisation ekonomiskt stöd. Detta för att kunna hyra kontorsplats, anställa personal och bedriva sitt dagliga arbete.

Personalen har gått igenom juridisk utbildning för att lära sig att lämna in och argumentera för fall i domstol. Dessutom har deras ekonomiteam utbildats i redovisning och digitala system. Allt för att de ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.

I och med att Civil Rights Defenders nya kontor öppnar i Sydsudan har de nu någon nära att vända sig till för att få hjälp.

– Vi har stöd från Civil Rights Defenders team i Sydsudan, vilket är bra eftersom vi har backupstöd när vi behöver hjälp med något eller har frågor, säger Isak Hussein.

Personalen i en av Civil Rights Defenders träningar. Foto: privat.

Hur ser framtiden ut för Sydsudan?

Enligt Isak Hussein har utbildningarna även hjälpt till att legitimera deras organisations arbete för att bli erkända av regeringen. Det är viktigt då det ökar deras möjligheter att samarbeta med regeringen för mänskliga rättigheter.

Men det fortfarande mycket arbete att göra.

”Vårt land kom just ut ur ett inbördeskrig. Det finns många problem med ansvarsutkrävande och skyddet av demokratiska rättigheter, säger Isak Hussein.

På senare tid har det dock skett en viss förbättring. Trots problemen är ett mer rättvist samhälle på gång. I våras undertecknade Sydsudans president, Salva Kiir, fyra människorättskonventioner och gjorde dem till nationell lag. Det ger civilsamhället något att bygga vidare på.


* Namnet som används i denna artikel, Isak Hussein, har ändrats för att skydda organisationens och dess personals säkerhet.

Taggar ,