Åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott – nu startar Lundinrättegången 

I dag startar en historisk rättegång i Stockholms tingsrätt mot två företrädare för det svenska oljebolaget Lundin Oil, som numera går under namnet Orrön Energy. De två företagsledarna misstänks för att ha medverkat till att den dåvarande sudanesiska regimen begick brott mot krigets lagar i syfte att säkra bolagets oljeverksamhet i landet. Rättegången är den största och mest omfattande i svensk historia.

Efter 10 år av förundersökning inleds nu rättegången mot Ian Lundin och Alexandre Schneiter som står åtalade för medhjälp till grovt folkrättsbrott i dåvarande södra Sudan, idag Sydsudan, mellan åren 1997-2003. Enligt åklagaren i fallet hade de två personerna i sina roller som styrelseordförande respektive VD det avgörande inflytandet över Lundin Oils verksamhet i Sudan under dessa år då brotten ska ha begåtts.

Runt 12 000 människor ska enligt rapporter dödats och omkring 160 000 ska ha drivits på flykt när Sudans militär och allierade milisgrupper attackerat byar och bosättningar för att skydda Lundin Oils verksamhet. 

Avtal för att säkra oljeutvinning

Avtalet innebar att företaget tog hjälp av sudanesisk militär och regimallierade milisgrupper för att kunna exploatera olja i dåvarande Södra Sudan, idag Sydsudan, i området som kallats Block 5A. Vid tidpunkten avtalet slöts satt den dåvarande president Omar al-Bashir vid makten. Han står idag åtalad för folkmord i Internationella Brottsmålsdomstolen (ICC).

Enligt åtalet gjorde den sudanesiska regeringen sig skyldig till en brutal krigsföring mot civilbefolkningen i strid med internationell humanitär rätt för att skapa förutsättningar för Lundin Oil att bedriva sin verksamhet. Bland annat ska hela byar ha bränts ner och civila ha flygbombats och skjutits ner från transportplan och stridshelikoptrar. Trots vetskapen om den sudanesiska militärens och milisens brutalitet krävde Lundin Oil att regimen skulle ansvara för verksamhetens säkerhet.

Rättvisa är möjligt

Allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter begås dagligen runt om i världen – av såväl stater som företag. Att dessa allvarliga brott som begåtts i Sydsudan utreds är en förutsättning för att brottsoffer ska få möjlighet till upprättelse. Företag måste ställas till svars för de brott och det stora mänskliga lidande de gör sig skyldiga till. 

På Civil Rights Defenders arbetar vi med juridiken som verktyg för att de som gjort sig skyldiga till folkrättsbrott ska ställas till svars och för att brottsoffer ska få upprättelse. Bland annat bevakar och rapporterar vi från målet om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988 sedan rättegången startade här i Sverige. Vi har också polisanmält representanter för den syriska regimen för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten efter att den syriska regimen använde saringas mot civilbefolkningen vid två attacker, i al-Ghouta och i Khan Sheikhoun.  

Civil Rights Defenders bevakar rättegången 

Vi kommer att följa rättegången på plats i Stockholms tingsrätt. Varje vecka kommer vi att publicera rapporter om rättegången på vår hemsida. Läs mer om fallet och följ rapporteringen här

Senare i höst kommer vi tillsammans med PAX och Global Idé att anordna ett seminarium under namnet ”Victims and Redress”. Vi kommer då att belysa brottsoffer och deras rätt till upprättelse i såväl Lundinrättegången som i andra liknande rättsprocesser – ett perspektiv som ofta glöms bort. 

Taggar , ,