Hur man förbereder sig för fara

Igniting Ignatius och ”Social” i ett samtal om riskerna för människorättsförsvarare.

På en icke namngiven plats i östra Afrika sitter tretton människorättsförsvarare. De arbetar med något av det farligaste en människa kan göra. Och det är precis därför de befinner sig här. Under sju veckor kommer de att tränas i fysisk säkerhet med Civil Rights Defenders. Läraren, Ignatius, tittar ut över gruppen och frågar vad man ska göra när man är i fara. Gruppen ropar i kör: ”Man flyr. Man flyr, flyr, flyr!

Utspridda i en U-formation runt ett konferensbord i östra Afrikasitter Compassion, Opinionated, Respectful och Bad (på ett bra sätt) tillsammans med nio andra människorättsförsvarare. De kommer snart att bli tränare i fysisk säkerhet, ett ämne som de flesta av dem visste väldigt lite om för bara ett par veckor sedan.

– Innan jag kom hit hade jag ingen aning om vad fysisk säkerhet innebar. Nu kan jag göra mina egna riskbedömningar, analysera hot och vet hur jag ska agera för att skydda mig själv, mina kollegor och människorna jag arbetar för, säger Open Minded, som arbetar med kvinnors rättigheter i Somalia.

Alla deltagarna i rummet använder olika adjektiv i stället för sina förnamn. Eftersom de flesta av dem är vana vid att alltid vara på sin vakt, och väldigt försiktiga med vad de säger, var gruppen väldigt tystlåten i början av veckan. För att komma runt det bestämde de sig för att inte använda sina riktiga namn. I stället kom de på adjektiv som beskrev varandra. Som Compassion, Opinionated och Bad (”men på ett bra sätt”).

– Många var väldigt avvaktande och hade svårt att anpassa sig. Själv kunde jag hantera det ganska bra och har pratat öppet om vad jag tänker redan från start, för att jag tycker att det är viktigt, säger Open Minded.

De kommer att kunna identifiera oss”

Igniting Ignatius leder träningen. Han är en erfaren säkerhetsinstruktör från Kenya och har gjort den här typen av utbildningar i många år.

– Vi har nya människor i lokalen. Och de vill ta bilder av oss. Ska vi låta dem göra det? Låt oss göra en riskbedömning av det. Vilka är riskerna och vilka är de möjliga vinsterna?

Igniting vill veta om det finns några fördelar med att låta träningen fotograferas och kommuniceras till andra. Han fördelar ordet mellan de uppsträckta händerna i rummet.

– En risk är att folk kan identifiera oss på bilderna de tar, säger Compassion.

– De kan identifiera var vi befinner oss, säger Respectful.

– De kommer att kunna se vad vi har skrivit i övningarna från pappren på väggarna, säger Bad (på ett bra sätt).

Igniting skriver ner allt på ett stort blädderblock längst fram i rummet. Rummet är tapetserat med blädderblocksark från tidigare i veckan.

– Bra. Bra. Och vad är en potentiell vinst med att låta dem göra det?

– Folk kommer att se att vi nätverkar och samarbetar, säger Social.

– Vi kan visa för givarna och finansiärerna att vi har träffats och haft utbildningen, säger Senior.

– Så, vad säger ni? Kan vi låta dem ta bilder? frågar Igniting.

Gruppen kommer överens om att det är okej att ta bilder så länge ingen person kan identifieras utan att de har gett sitt uttryckliga samtycke. Bilder tagna bakifrån är okej.

Hans budskap är tydligt

Det här är den sista dagen som alla kommer att vara samlade innan de återvänder till sina respektive hemländer. Dagens ämne är ”Kvinnliga människorättsförsvarare”. Nu, mot slutet av veckan, märks det inte alls att veckan började under tveksam tystnad. Orden flyger i rummet och gruppen hamnar snart i en intensiv diskussion om huruvida män utsätts för våld i hemmet på samma sätt som kvinnor.

­– Våld i hemmet är bara en omskrivning för manligt våld, säger Igniting. Och hans budskap är tydligt:

– Vi måste sätta kvinnliga människorättsförsvarare högst. Och vi ska alltid ha nolltolerans mot män som kränker kvinnor.

Under kursen lär sig deltagarna bland annat att analysera sin omgivning, göra riskbedömningar, och ta fram säkerhetsplaner för att hantera riskerna. De får också lära sig att träna andra i fysisk säkerhet. Syftet med det sju veckor långa programmet är att deltagarna själva ska bli säkerhetsutbildare och fortsätta dela med sig av vad de har lärt sig till andra människorättsförsvarare i sina hemländer.  Inom de närmaste månaderna kommer utbildarna att ha nått 130 utsatta människorättsförsvarare med sina utbildningar.

– Det här har varit en ögonöppnare för många av deltagarna och jag hoppas att vi ser ringar på vattnet i Sudan, Somalia och Etiopien när de kommer hem, säger Igniting.

Och träningen behövs. Att vara människorättsförsvarare är förknippat med stora risker, oavsett om du kämpar för kvinnors rättigheter, miljö, hbtqi-rättigheter eller demokrati. När du kämpar mot orättvisor följer ofta hot, trakasserier och våld i dina fotspår.

– I Sudan, med de politiska förändringarna och konflikterna mellan olika grupper, är situationen osäker. Vårt arbete med att försvara mänskliga rättigheter är inte särskilt omtyckt. Jag ser verkligen fram emot att återvända hem och börja använda det jag har lärt mig här. Identifiera hot, gör en säkerhetsplan och bedöma var vi är sårbara och vilken kapacitet vi har att hantera det, säger Love.

Skyddar de som vågar kämpa

I slutet av dagen är det dags för Igniting att avrunda. Deltagarna kommer att fortsätta kursen online och genomföra en egen träning under överseende av Igniting, men det här är sista gången de träffas fysiskt.

– Jag vill inte att ni ska kalla mig lärare längre. Från och med nu är vi kollegor. Vi är jämlikar. Och jag skulle rekommendera var och en av er till någon som letar efter en säkerhetstränare, säger Igniting.

Efter den här veckan är slut kommer Igniting att gå på debriefingsamtal, för att förhindra det som kallas ”curious trauma” eller ”empatitrötthet”. Det har varit en intensiv vecka och han har lyssnat på många omskakande historier och berättelser om övergrepp.

– Jag är bara människa. Jag blir också påverkad. Men om vi inte gör det här arbetet kommer vi låta kränkningarna av de mänskliga rättigheterna i vår region fortsätta utan motstånd. Vi behöver se till att människorna som kämpar emot är skyddade, så att de kan fortsätta göra sitt arbete, säger Igniting Ignatius.

Taggar