Vi fördömer våldet och kränkningarna av mänskliga rättigheter i Iran

Vi är högst medvetna om den allvarliga människorättssituationen i Iran – både historiskt och det som sker just nu. Civil Rights Defenders arbetar med människorättsförsvare och organisationer i mer än 50 länder, men för närvarande inte i Iran, vilket är varför vi inte kommunicerar mer om den nuvarande situationen. Vi fördömer dock kränkningar av de mänskliga rättigheterna var de än begås. Vi fördömer det oproportionerliga och urskillningslösa våldet mot demonstranter i Iran. Rätten att fredligt protestera, rätten till liv och rätten till en rättvis rättegång måste respekteras.

Det internationella samfundet måste se till att kränkningarna utreds snabbt och att offren inte lämnas ensamma med bördan att samla in bevis. Vi stöder därför uppmaningen från FN:s särskilda rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran att snabbt inrätta en oberoende utredningsmekanism med mandat att samla in och lagra bevis för storskaliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som begås i Iran.

Andra organisationer

Här är ett par exempel på organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter i Iran. Mer information finns på deras hemsidor.

Rättegång i Sverige

Nyligen genomfördes en historisk rättegång i Sverige angående massavrättning av politiska fångar i Iran 1998. Rättegången är den första i sitt slag i världen, och den första som behandlade brotten, 33 år efter att de begicks. Mycket av bevisen i fallet hade samlats in av offren själva under de senaste decennierna. Vi följde rättegången löpande och våra rapporter och analyser finns här.

Taggar