Civil Rights Defenders stämmer staten för kränkning av mänskliga rättigheter  

En man utsattes under sin tid i Kriminalvården för hot och våld från både personal och andra intagna. Han tvingades även sitta isolerad under långa perioder. Civil Rights Defenders stämmer nu staten för kränkning av hans mänskliga rättigheter enligt artikel 3 i Europakonventionen. 

Fallet rör en man som på felaktiga grunder dömdes till ett långt fängelsestraff och som först efter två år och ett halvt år i Kriminalvården beviljades resning av Högsta domstolen. Han hade under majoriteten av sin tid som inlåst avtjänat sitt straff avskild utan någon social kontakt, vilket medfört stort psykiskt lidande under flera år.  

Omplacerades vid ett flertal tillfällen 

Innan sitt frisläppande avtjänade han sitt straff under svåra förhållanden där hans mänskliga rättigheter inte upprätthölls. Under sin tid som inlåst utsattes han för hot, våld och kränkande behandling från såväl personal som andra intagna. Han blev även omplacerad totalt åtta gånger och samtliga anstalter misslyckades att garantera honom säkerhet från våld och trakasserier. Kriminalvården valde att lösa problemet genom att placera honom på anstalter där placering i avskildhet var det enda alternativet att skydda honom från våld.  

Kränkande behandling och isolering  

Civil Rights Defenders är kritisk till Kriminalvårdens agerande och menar att de inte har upprätthållit de mänskliga rättigheterna som framgår i artikel 3 i Europakonventionen.  

– Staten måste säkerställa att de förhållanden under vilka personer hålls frihetsberövade är förenliga med respekten för mänsklig värdighet. Ett frihetsberövande får inte ytterligare utsätta en individ för nöd eller svårigheter utöver det ofrånkomliga lidande som frihetsberövandet i sig innebär, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist på Civil Rights Defenders. 

Kriminalvården har underlåtit att hörsamma hans önskemål om att placeras i en öppen avdelning särskilt anpassad för intagna i behov av skydd. Han har på grund av Kriminalvårdens beslut spenderat totalt fjorton månader (424 dagar) avskild ifrån all social kontakt. Under två och en halv månader var han placerad i en cell ämnad för temporära vistelser. Han hade endast tillgång till en madrass placerad direkt på golvet nästintill helt utan insläpp av dagsljus. Tiden i avskildhet, det överliggande hotet om våld och de många förflyttningarna innebar stort psykiskt lidande och påfrestning.  

Stämmer staten 

Enligt artikel 3 i Europakonventionen har staten en positiv skyldighet att se till att människor inte utsätts för grym och förnedrande behandling. Det handlar till exempel om att det ska finnas lagar som reglerar när och om någon form av våld får användas, men också att se till att organisera verksamheten på sätt som förebygger och bekämpar övergrepp av olika slag, både från andra enskilda och från personal.  

Artikel 3 omfattar även skyldigheter att säkerställa att det i övrigt råder humana förhållanden för de som exempelvis är frihetsberövade. I detta fall har Kriminalvården misslyckats att upprätthålla hans rättigheter samt inte säkerställt tillräckligt skydd från våld och kränkningar. Civil Rights Defenders stämmer nu staten och kräver skadestånd för den kränkande behandlingen han har utsatts för under sin tid som frihetsberövad.  

Läs mer om frihetsberövades rättigheter här.

Taggar