Rapport: Press unfreedom under authoritarian “hybrid” regimes

Civil Rights Defenders publicerar nu rapporten “Press Unfreedom under Authoritarian ’Hybrid’ Regimes”. Rapporten belyser situationen för pressfriheten och oberoende medier i Ungern, Polen, Serbien och Turkiet.

Rapporten drar slutsatsen att situationen för pressfriheten är under press i alla länder som ingår i rapporten. Siffrorna visar negativa tendenser för oberoende medier, vilket är ett resultat av demokratier på tillbakagång:

  • I Serbien attackerades 119 journalister under 2019.
  • Över 200 journalister och mediearbetare har fängslats i Turkiet de senaste fem åren.
  • 80 procent av Ungerns medielandskap kontrolleras av regeringspartiet.
  • Polens pressfrihetsindex var 66/180 år 2022. Som jämförelse rankades Polen 2015 på plats 18/180, vilket innebär att landet under de senaste sju åren backat enormt gällande pressfrihet.

Läs hela rapporten här (på engelska).

Taggar ,