Rapport: Utbildning och stöd till kontaktpersoner

Som en del i projektet Tvångsvårdad men inte utan rättigheter släpper Civil Rights Defenders en ny rapport. I den presenteras en kartläggning över utbildning, fortbildning och utbildningsmaterial för kontaktpersoner, med syftet att identifiera vilken utbildning och vilket löpande stöd som behövs. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Personer som befinner sig i tvångsvård eller som riskerar att bli intagna i tvångsvård kan ha flera stödjande aktörer runt sig. Projektets ambition är att få en helhetsbild över det stöd som erbjuds, och av hur stödet upplevs av såväl de enskilda individerna som de stödjande aktörerna. Civil Rights Defenders har därför kartlagt utbildning och stöd även till personliga ombud och stödpersoner. Det huvudsakliga syftet i projektet är att uppmärksamma människorättssituationen inom svensk tvångsvård, stärka enskildas rättigheter och bidra till att personer som är intagna i tvångsvård får bästa möjliga stöd. Dessa rapporter finns tillgängliga på crd.org/inlast.

Arbetet har genomförts tillsammans med en expertgrupp av flera organisationer: Autism- och Aspergerförbundet, Funktionsrätt Sverige, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), Riksförbundet Attention, Riksförbundet för Frivilliga Samhällsarbetare (RFS), Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), SCHEDO och Skyddsvärnet.

Klicka här för att läsa hela rapporten.

Taggar , ,