Enkätundersökning om tvångsvård

Välkommen till Civil Rights Defenders enkät om mänskliga rättigheter inom tvångsvården.

Enkäten vänder sig till dig som varit intagen i någon form av tvångsvård de senaste fem åren. Enkäten består av en rad frågor som inleds med allmänna frågor om vilken vård du fick. Sedan följer frågor om vilken information du fick om dina rättigheter, om du hade ett ombud, hur du upplevde vården och om du var delaktig i beslut om vilken vård du skulle få. Vi ställer även frågor om stödpersoner, permission, utskrivning och om du kände dig trygg och säker när du var intagen i tvångsvård. Frågorna handlar endast om den senaste gången du var intagen.

Behöver du hjälp att fylla i enkäten kan du ringa Civil Rights Defenders på telefonnummer 070-784 84 33 mellan kl. 09-17 måndag till fredag. Observera att detta nummer endast är till för hjälp med enkäten. Den som svarar på detta telefonnummer kommer inte kunna ge råd om hur du ska gå vidare om dina mänskliga rättigheter blivit kränkta.

Ladda ner enkät-flyer här.

Klicka här för enkäten

Frågor och svar

Taggar , ,