“Det är viktigt för framtiden” – kampen för rättvisa i krig

Photo: Stas Yurchenko, Graty

Hela världen har chockats av bilderna på döda kroppar på gatorna i Ukraina. Många vill att de som står bakom grymheterna ska ställas till svars och att rättvisa skipas. Civil Rights Defenders partnerorganisationer arbetar nu för att det ska bli möjligt – genom att samla material och bevis på de brott som begåtts.

217 barn har dödats 

En av organisationerna Civil Rights Defenders samarbetar med, Almenda, fokuserar på hur barn påverkas av kriget. De vanligaste brotten är att barn dödas och skadas, attacker mot skolor och sjukhus, samt att humanitär hjälp hindras från att komma fram. Det kommer också allt fler rapporter om våldtäkter och sexuellt våld mot barn och kvinnor. Almenda uppger att 217 barn har dödats och 393 skadats sedan kriget bröt ut. 

“De mest fruktansvärda brotten begås under väpnade konflikter. Att se till att detta inte sker ostraffat är både en viktig och svår uppgift”, säger Valentyna Potapova från Almenda. 

“Det främsta syftet med vårt arbete är att skydda de barn som faller offer för krigets konsekvenser, samt att arbeta för att åtgärder tas för att försvara rättigheterna för de barn som påverkas av konflikten, fortsätter Valentyna Potapova. 

Photo: Stas Yurchenko, Graty

Viktigt att krigsbrott dokumenteras 

Även i krig finns det lagar. Den humanitära rätten reglerar hur parter får agera i krig. Lagarnas syfte är att begränsa mänskligt lidande i väpnade konflikter, inte minst genom att skydda civila. Ett brott mot dessa lagar utgör krigsbrott. Tortyr, attacker mot civila och civila byggnader eller sexuellt våld är några exempel. Att göra sig skyldig till krigsbrott kan ha juridiska konsekvenser.  

Bevisningen är central när det kommer till den här typen av brott och civilsamhället spelar en avgörande roll när det gäller insamling och dokumentation. Många demokrati- och människorättsorganisationer i Ukraina har nu anpassat sin verksamhet för att istället fokusera på att dokumentera de brott som sker. 

Rätten till sanningen 

Kateryna Petrova, biträdande chef för The Regional Center for Human Rights, menar att dokumentationen är ett första steg i en komplicerad process. Målet är att säkerställa rätten till sanningen, och The Regional Center for Human Rights samlar bevis för att upptäcka och dokumentera brotten som sker under konflikten. De vill skapa en gemensam databas med bevis som kan användas av nationella och internationella domstolar för att ställa Ryssland som stat, och de ytterst ansvariga, till svars. 

“Att ha ett brott dokumenterat är första steget för att de drabbade ska få återupprättelse och för att de ska kunna få rätt ersättning”, säger Kateryna Petrova. 

“De kom till vårt land för att döda fredliga ukrainare” 

Förstörelsen i Ukraina är omfattande. Det finns flertalet rapporter om krigsförbrytelser, bland annat att klusterbomber använts. 

“Ukrainarnas vittnesmål kommer vara viktiga för framtiden, för historieskrivningen av detta krig, för hela vårt land och självklart även för den internationella människorättsrörelsen”, säger Yuriy Belous, jurist i Kiev som samarbetar med civilsamhället för att dokumentera bevis på krigsbrott. 

“De kom till vårt land för att döda fredliga ukrainare, för att förstöra vårt land och vår stat”, fortsätter han. 

Stöd från omvärlden viktigt 

Flera av organisationerna nämner att omvärldens stöd betyder mycket. Det är viktigt med ekonomisk hjälp, framförallt till de organisationer som arbetar i riskfyllda områden, men även med råd om hur material ska dokumenteras och samlas in på rätt sätt. Framförallt är det viktigt med kunskap om hur man bevarar materialet på ett säkert sätt. Det betyder även mycket att omvärlden delar information om de brott som dokumenterats, och uppmärksammar de kidnappningar av aktivister, journalister och människorättsförsvarare som sker – så att omvärlden vet vad som händer i landet. 

Stöd vårt arbete  

De övergrepp som begås måste kunna dokumenteras så att ansvar kan utkrävas i efterhand. Civil Rights Defenders samarbetar med organisationer i Ukraina för att samla in bevisning, i form av fotografier, filmer och muntliga berättelser, som kan användas i rättegångar längre fram. Vi stöttar dessa organisationer med pengar, men också genom att ge dem juridisk rådgivning. 

Swisha 100 kr till 900 12 98, eller ge ditt stöd här: 

Ge en gåva


Taggar ,