Repressiva anklagelser mot människorättsorganisationen Viasnas personal

Marfa Rabkova i rätten.

I går inledde Minsks tingsrätt förhandlingarna i rättegången mot Maria ”Marfa” Rabkova, samordnare för ”Viasnas” volontärtjänst, och Andrey Chapiuk, Viasnavolontär. Båda åtalas på politiskt motiverade grunder och riskerar upp till 20, respektive åtta års, fängelse. Förhandlingarna äger rum samtidigt som Viasnas 26-årsjubileum närmar sig, i ett alltmer repressivt Belarus. De undertecknande organisationerna uttrycker sitt yttersta stöd för Viasna och kräver ett omedelbart och villkorslöst frigivande av alla dess medlemmar och alla andra godtyckligt fängslade människorättsförsvarare i landet.

Viasna är en ledande människorättsorganisation i Belarus. Organisationen arbetar mot straffrihet genom att övervaka och dokumentera kränkningar av de mänskliga rättigheterna och genom att stödja offer för förtryck. Marfa Rabkova uppmuntrade volontärer att engagera sig i arbetet för mänskliga rättigheter, samordnade val- och protestkampanjer och hjälpte till med insamlingar till politiska fångar.

Under de senaste 19 månaderna i häkte har Marfa Rabkovas hälsa drastiskt försämrats på grund av bristande sjukvård.  

Marfa Rabkova står åtalad  på 10 punkter enligt Belarusisk strafflagstiftning. Åtalspunkterna lyder bland annat ”organisering och finansiering av gruppaktioner som grovt kränker den allmänna ordningen” (delarna 1 och 2 i artikel 342), ”uppvigling mot regeringen av en grupp oidentifierade individer” (artikel 130) och ”delaktighet i en kriminell organisation” (del 2 i artikel 285). Hon riskerar upp till 20 års fängelse. Andrey Chapiuk åtalas för ”upplopp” (artikel 293 i strafflagen) och ”inblandning i en kriminell grupp” (del 2 i artikel 285 i samma kod) och riskerar upp till åtta års fängelse.  

Viasna har utsatts för trakasserier från de belarusiska myndigheterna under hela sin existens. Under de senaste 26 åren har organisationen förföljts och attackerats. De har nekats officiell registrering enligt den nationella lagstiftningen som gäller och har fått sina ledare fängslade. Resultatet av det är att de flesta människorättsförsvarare som har samarbetat med organisationen sitter i fängelse eller har tvingats i exil.

Den 25 april 2022 inleddes rättegången mot Maria (alias Marfa) Rabkova, samordnare för Viasnas volontärtjänst, och Andrey Chapiuk, Viasnavolontär, inför Minsks domstol. De två frihetsberövades godtyckligt den 17 september 2020 respektive den 2 oktober 2020  för sitt fredliga och legitima arbete för mänskliga rättigheter.   

Repressalierna mot Viasna och dess medlemmar är en del av ett bredare tillslag mot det civila samhället i Belarus. Bara under 2021 stängde myndigheterna fler än 275 människorättsorganisationer och andra oberoende organisationer av politiska skäl. Nu finns det inte en enda lagligt fungerande icke-statlig organisation kvar i landet.  Dessutom ledde lagändringar som antogs i december 2020 till att ett “agerande på uppdrag av oregistrerade eller likviderade organisationer” återigen är olagligt.  Myndigheternas nedstängning  av alla oberoende människorättsorganisationer har lett till en de facto kriminalisering av arbetet för mänskliga rättigheter.

De undertecknande organisationerna fördömer det pågående godtyckliga frihetsberövandet av Marfa Rabkova och Andrey Chapiuk samt av Ales Bialiatski, chef för Viasna, Valiantsin Stefanovic, medlem av Viasnas styrelse och vice ordförande för FIDH, Uladzimir Labkovich, advokat och samordnare för kampanjen ”Människorättsförsvarare för fria val”, Leanid Sudalenka, advokat för Homieĺ (Gomel) -avdelningen av Viasna och volontären  Tatsiana Lasitsa, och kräver att de omedelbart och villkorslöst friges och att godtyckliga åtal mot dem upphör.

De undertecknande organisationerna upprepar sitt stöd för Viasna och alla dess medlemmar och uppmanar de belarusiska myndigheterna att fullt ut uppfylla sina internationella skyldigheter förmänniskliga rättigheter, samt att respektera och skydda människorättsförsvarares och människorättsorganisationers arbete och se till att de kan arbeta utan hinder eller rädsla för repressalier.

Undertecknande organisationer:

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (the Observatory) skapades 1997 av FIDH och Världsorganisationen mot tortyr (OMCT). Syftet med detta program är att förebygga eller avhjälpa situationer av förtryck mot människorättsförsvarare. FIDH och OMCT är båda medlemmar i ProtectDefenders.eu, Europeiska unionens mekanism för människorättsförsvarare som genomförs av det internationella civila samhället.

Norska Helsingforskommittén är en icke-statlig organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter respekteras i praktiken. Det gör vi genom uppföljning, rapportering, undervisning och demokratistöd.

Human Rights House Foundation (HRHF) etablerar, stöder och förbinder Human Rights Houses – koalitioner av civilsamhällesorganisationer som arbetar tillsammans för att främja mänskliga rättigheter hemma och utomlands. Idag förenas 16 hus i 11 länder i ett internationellt nätverk av människorättshus. HRHF och Människorättshusen förespråkar tillsammans mötes-, förenings- och yttrandefriheten och rätten att vara en människorättsförsvarare. Dessa fyra rättigheter ligger till grund för ett starkt och oberoende civilsamhälle och skyddar och stärker människorättsförsvarare.

Right Livelihood belönar varje år fyra personer eller organisationer som arbetar inom en mängd olika områden som mänskliga rättigheter, fred, rättvisa och hållbarhet. Priset kommer med långsiktigt stöd till dessa aktivister, som för närvarande är 186 från 73 olika länder. Efter att ha fått ECOSOC-status 2018 arbetar Right Livelihood aktivt med FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter för att främja pristagarnas sak och förbättra deras arbetsvillkor. Ales Bialiatski och Viasna fick priset 2020.

Östgruppen – Den svenska satsningen för demokrati och mänskliga rättigheter – arbetar för att stärka demokratin och belysa brott mot mänskliga rättigheter i Östeuropa. Genom att samarbeta med många organisationer från främst Vitryssland och Ryssland stödjer vi deras viktiga arbete, och genom vårt volontär- och expertnätverk i Sverige ökar vi intresset och ökar kunskapen om situationen i våra fokusländer.

Civil Rights Defenders är en oberoende internationell människorättsorganisation. Vi samarbetar med och stöder människorättsförsvarare som arbetar i några av världens mest repressiva regioner på fyra kontinenter. Genom opinionsbildning, juridiska processer och offentliga kampanjer försvarar vi människors medborgerliga och politiska rättigheter globalt. Vi fungerar också som Sveriges medborgarrättsvakthund.

Human Rights Watch är en internationell människorättsorganisation som arbetar med att utreda och rapportera om brott mot mänskliga rättigheter i världens alla hörn. Vi riktar vårt påverkansarbete mot regeringar, väpnade grupper och företag och driver dem att ändra eller genomdriva sina lagar, policyer och praxis.

Barys Zvozskau Belarusian Human Rights House öppnades 2007 i Vilnius, Litauen. Det är medlem i det internationella Human Rights House Network. BHRH hjälper belarusiska människorättsförsvarare, stöder människorättssamfundet i Vitryssland och främjar dess utveckling. Parlamentet erbjuder ett säkert utrymme för människorättsförsvarare, icke-statliga organisationer och journalister.

Front Line Defenders grundades i Dublin 2001 med det specifika syftet att skydda människorättsförsvarare i riskzonen, personer som arbetar, icke-våldsamt, för någon eller alla av de rättigheter som fastställs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Front Line Defenders tillgodoser de skyddsbehov som identifierats av människorättsförsvarare själva.

Helsingforsstiftelsen för mänskliga rättigheter grundades 1989 av helsingforskommitténs medlemmar i Polen. Stiftelsens uppdrag är att främja utvecklingen av en kultur som bygger på respekt för frihet och mänskliga rättigheter i Polen och utomlands. Sedan 2007 har HFHR haft en rådgivande status inom FN:s ekonomiska och sociala råd (Ecosoc).

Taggar ,