Historisk livstidsdom för brott mot mänskligheten

I dag dömdes den tidigare syriska underrättelseofficeren Anwar Raslan till livstids fängelse av tysk domstol i en historisk rättegången. Det är första gången någonsin som syriska statstjänstemän från Assadregimen ställts inför rätta för allvarliga brott mot mänskliga rättigheter som begåtts i den syriska regimens fängelser.

– Domen signalerar att dessa brott inte kan begås under straffrihet, säger Aida Samani, jurist på Civil Rights Defenders.

Anwar Raslan befanns medskyldig till tortyr av minst 4 000 personer, 27 fall av mord, samt flera fall av sexuellt våld.

Rättegången i den tyska staden Koblenz är den första någonsin där en domstol konstaterat att brott som begåtts i den syriska regimens fängelser utgör brott mot mänskligheten. I februari 2021 dömdes även mannens kollega för medhjälp till brott mot mänskligheten inom ramen för samma rättsprocess.

–  Dagens dom har ett stort symbolvärde. Rätten har nu bekräftat det som överlevare vittnat om i åratal: att tortyr, sexuellt våld och mord begås systematiskt och i en omfattande skala i syriska fängelser. Domen signalerar att dessa brott inte kan begås under straffrihet, säger Aida Samani, jurist på Civil Rights Defenders.

Liknande process i Sverige  

Just nu pågår flera processer runtom i Europa för att utkräva ansvar för brott begångna i Syrien.

Civil Rights Defenders driver en liknande process i Sverige för att kräva upprättelse för tortyr och andra grova brott begångna i syriska regimens fängelser. 2019 polisanmälde vi 25 högt uppsatta personer inom den syriska regimen för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.

2021 polisanmälde vi även flera representanter för den syriska regimen för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som begåtts genom kemvapenattacker mot civilbefolkningen i al-Ghouta år 2013 och Khan Sheikhoun 2017.

Varför rättsprocesser i Europa?

Nationell lagstiftning möjliggör för myndigheter i flera europeiska länder att utreda och lagföra grova folkrättsbrott som har begåtts i ett annat land, trots att det saknas en koppling till landet där rättsprocessen äger rum. Det innebär att brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser kan utredas i länder som Sverige och Tyskland, oavsett var brotten är begångna eller vilken nationalitet som gärningspersonen eller målsäganden har.

Taggar