Att leva i ett land där demokratin nedmonteras

Respekten för medborgerliga och politiska rättigheter i Turkiet är låg. Makten är koncentrerad till presidenten och människorättsförsvarare möter ständigt omfattande förföljelser om de kritiserar regeringen. Advokaten Özüm Vurgun från Association of Lawyers for Freedom – Diyarbakır Branch, tror att även om straffrihet råder så kommer landet så småningom att skingras från mörkret.


Det belarusiska civilsamhället fortsätter att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter trots Lukasjenkas försök att stänga ner det och tysta dess röster. Oleg Adeev från Belarusian Association of Journalists, som upplöstes av regimen tillsammans med fler än 270 andra organisationer tidigare i somras, tror dock att civilsamhället är starkare och kommer att övervinna denna drakoniska stats totalitära makt.