Vill du delta i intervju om utsatthet inom svensk tvångsvård?

Civil Rights Defenders driver projektet ”Tvångsvårdad men inte utan rättigheter” som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Vi samarbetar med en rad funktionsrättsorganisationer kring frågor som tvångsvård och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi söker nu personer som vi kan intervju om utsatthet inom svensk tvångsvård. Är det du?

Civil Rights Defenders vill intervjua dig som:

  • nyligen har varit intagen i sluten tvångsvård enligt LRV, LVU, LVM (vi har redan intervjuat personer med erfarenhet av LPT)  
  • har fyllt 18 år 
  • och som under vårdtiden upplever att du har utsatts för kränkningar, övergrepp, våld, hot eller annat brott. Det kan ha varit av en annan medintagen eller av personal. 

Varför vill vi intervjua dig? 

Vi vill veta hur du upplevde att händelsen hanterades av personalen och om du fick den information och det stöd du behövde. Vi kommer också fråga om det finns någonting du tycker ska förbättras i hanteringen av kränkningar, övergrepp, våld, hot eller annat brott på låsta institutioner. 

Intervjuerna kommer att sammanfattas i en rapport och användas i Civil Rights Defenders påverkansarbete för att förbättra frihetsberövade brottsoffers tillgång till sina rättigheter. Ingen person som intervjuats i projektet kommer vara möjlig att känna igen. 

Hur går intervjun till? 

Intervjun sker via videolänk, telefon eller på plats som vi kommer överens om. Tolk kan ordnas om det behövs. Intervjun tar ca 90 min med tid för paus om du önskar. Deltagandet är helt frivilligt och intervjun kan avbrytas om och när du vill det. Svaren och informationen från intervjuerna kommer att vara helt anonyma. Som tack för din medverkan får du ett presentkort.

För mer information och anmälan kontakta Emma Moderato:
0707 8484 58 alt. emma.moderato@crd.org eller skriv ett brev till:
Emma Moderato
Civil Rights Defenders
Östgötagatan 90
116 64 Stockholm

Taggar ,