Processtöd – en digital plattform för advokater

Idag lanserar vi den digitala plattformen Processtöd. Plattformen är ett stöd för advokater i mötet med klienter med olika behov eller funktionsnedsättning. Här kan advokater hitta relevant information och praktiska verktyg för att bättre kunna bistå sin klient.

Om en person med en funktionsnedsättning som påverkar möjligheterna att fullt ut förstå den rättsliga processen inte får rätt stöd, kan det få allvarliga konsekvenser. Metoder för funktionshindersrelaterat stöd varierar mellan olika diagnosgrupper men även mellan individer, och det kan som advokat vara svårt att hitta rätt information för att bäst kunna representera en klient med funktionsnedsättning. Därför har Civil Rights Defenders i nära samarbete med funktionsrättsorganisationer, advokatsamfundet och enskilda advokater tagit fram en digital plattform. Syftet är att bistå advokater med relevant information om vilka rättigheter de kan kräva av rättsväsendet samt kunskap och praktiska verktyg om hur de kan bemöta eller anpassa mötet efter klienters olika behov eller funktionsnedsättningar.

–  Kunskap om vem som bär ansvar för vad och vilka anpassningar av en process som kan göras eller finns att tillgå är avgörande i alla de fall vi har att göra med en person som har en funktionsnedsättning, säger Annika Åkerberg, människorättsjurist

Vad innehåller Processtöd?
Den innehåller information om olika funktionsnedsättningar och vilket tekniskt eller personellt stöd advokater kan erhålla för att bättre kunna bistå sina klienter. Det finns även ramverk och direktiv vad gäller advokatens ansvar samt en samling av rättsfall från Europadomstolen och Europeiska Unionens domstol. I plattformen finns även rekommendationer och allmänna kommentarer från FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Besök Processtöd
Taggar , , ,