Stark kritik mot förslag om avlyssning utan brottsmisstanke

Foto: Kentoh/Mostphotos

Regeringen tillsätter en ny utredning som ska utreda om polis och åklagare ska kunna använda hemliga tvångsmedel, såsom avlyssning, i större utsträckning och utan konkret brottsmisstanke. Civil Rights Defenders är starkt kritiska till förslaget.  

I uppdraget ingår även att undersöka nya möjligheter till husrann­sakan i förebyggande syfte – det vill säga utan brottsmisstanke och utanför en förundersökning av polis och åklagare, något som inte är tillåtet idag. Syftet med åtgärderna är att bekämpa allvarlig brottslighet.

Civil Rights Defenders är starkt kritiska till att hemliga tvångsmedel används mot personer som inte misstänks för brott och ser flera risker med det – däribland att oskyldiga personer avlyssnas samt att förslaget riskerar att stå i strid med Europakonventionen och skyddet för människors privatliv.

–  Vi ser i andra länder hur denna typ av lagstiftning resulterar i bred övervakning. Det är ett sluttande plan som leder i fel riktning, i en icke-demokratisk riktning, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Utredaren ska i förslaget också ta ställning till om skyddet för privat- och familje­livet respektive den personliga integriteten bör stärkas.

–  Det är viktigt att allvarlig brottslighet kan utredas på ett effektivt sätt, men det får inte ske på bekostnad av rättssäkerheten och våra grundläggande rättigheter. Den särskilda utredaren måste därför säkerställa att hänsyn tas till människorättsnormer och att de avvägningar som krävs görs, säger John Stauffer.

Den nya utredningen ska lämna sina förslag senast den 2 februari 2023.

Taggar ,