Civil Rights Defenders fördömer det militära övertagandet i Sudan

The Sudanese flag.

Civil Rights Defenders fördömer det militära övertagandet i Sudan och uppmanar militärrådet att återinrätta den civila regeringen.

den 25 oktober 2021

Den politiska oron i Sudan

Civil Rights Defenders (CRD) fördömer det militära övertagandet i Sudan. Statskuppen är en direkt attack mot ambitionen hos de miljontals sudaneser som protesterade, och riskerade sina liv, för att få till stånd den förändring som 2019 inledde reformerna i landet. Risken att Sudan återvänder till en repressiv militärregim är nu överhängande. Denna utveckling är ytterligare ett bakslag för hela den regionala stabiliteten och hoppet om en demokratisk övergång på Afrikas horn.

Militärrådet har upplöst det civilledda rådet, där de civila ledarna och militären hade delad makt för att säkerställa en smidig övergång under reformerarbetet som inleddes 2019. Civila ledare, däribland premiärminister Abdalla Hamdok och andra högre tjänstemän, hålls fängslade eller gömmer sig sedan måndagen den 25 oktober 2021.

Godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden, onödigt och oproportionerligt våld mot demonstranter, och avbrott i kommunikationer och internettrafik hindrar det sudanesiska folkets rätt till yttrandefrihet, föreningsfrihet och fredliga sammankomster. De militära ledarna bör hålla fast vid Sudans åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter, och avstå från att ytterligare motverka de framsteg som gjorts under de senaste två åren.

  • Vi uppmanar militärrådet att återupprätta den civila regeringen i enlighet med konstitutionsförklaringen och överenskommelserna från fredsavtalet i Juba.
  • Vi uppmanar regionala och internationella aktörer att inse situationens allvar och sätta press på militären att frige och återinsätta de fängslade civila ledarna.
  • Vi uppmanar Afrikanska unionen att tillfälligt upphäva Sudans medlemskap tills dess att den civila regeringen återinrättats.
Taggar