Kritik mot ökade befogenheter för ordningsvakter

Foto: Mostphotos/Mickes fotosida

Tidigare i år släpptes utredningen En ny lag om ordningsvakter m.m. (SOU 2021:38), som bland annat föreslår ökade befogenheter för ordningsvakter. Civil Rights Defenders är en av de aktörer som nu inkommer med ett remissvar och lämnar synpunkter på utredningens förslag. Vi är positiva till flera av utredningens förslag, men riktar även allvarlig kritik.

Vi är bland annat kritiska till samtliga förslag om att utöka ordningsvakters befogenheter. Vi menar även att det är viktigt med restriktivitet gällande ordningsvakters rätt att använda våld och andra tvångsmedel som inskränker enskildas fri- och rättigheter.

– Rätten att använda tvång och våld är mycket ingripande åtgärder i ett samhälle. All sådan verksamhet behöver omgärdas av hög rättssäkerhet och kontroll för att säkerställa att mänskliga fri- och rättigheter inte inskränks utöver vad som är tillåtet. Att öka ordningsvakters befogenheter är därför inte rätt väg att gå, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Läs alla våra synpunkter

Klicka här för att läsa Civil Righst Defenders remissvar, där vi listar alla våra synpunkter och utvecklar resonemangen.

Taggar ,