Digital konferens: Klinikkonceptet på svenska juristutbildningar

Inbjudan till digital konferens den 27 maj 2021, kl 09.15 – 15.30.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet i samarbete med Raoul Wallenberg institutet, Civil Rights Defenders och Asylrättscentrum inbjuder till en digital konferens om Klinikkonceptet på svenska juristutbildningar: Experimentellt lärande, samverkan och hållbarhet.

Rättskliniker (legal clinics) är ett stående och vanligt inslag på juristutbildningar världen över. Det är dock först på senare år som denna pedagogiska idé har fått genomslag på svenska juristutbildningar. Som ett led i projektet Människorättsklinik – ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter (delfinansierat av Vinnova) anordnar Juridiska fakulteten i Uppsala tillsammans med Raoul Wallenberg Institutet i Lund, samt Civil Rights Defenders och Asylrättscentrum denna konferens på temat experimentellt lärande, samverkan och hållbarhet.


Vad är en människorättsklinik? Här kan du läsa mer om Civil Rights Defenders och Uppsala universitets klinik samt om Julia Wallensteen som deltog 2017: ”Jag har fått bidra till något som faktiskt skulle kunna förändra en annan människas liv”.


Konferensen vänder sig både till lärare som vill lära sig mer om hur man kan samverka med externa aktörer i undervisning samt hur experimentella undervisningsformer kan bidra till hållbara och inkluderande samhällen, samt till aktörer inom det civila samhället som vill utveckla redan pågående samverkansprojekt, eller som vill starta upp en klinik tillsammans med lärare och forskare i juridik.

Konferensen är uppdelad i två delar. Efter ett inledningsanförande ägnas förmiddagen åt frågan hur klinikundervisning kan bidra till ett hållbart och inkluderade samhälle med starkare rättighetsskydd för särskilt sårbara grupper. Civil Rights Defenders, Asylrättscentrum och Independent Living Institute delar med sig av sina erfarenheter med fokus på hur kliniken påverkar deras interna arbetssätt, förmåga att hjälpa enskilda, samt stöd i påverkansarbete.

Därefter kommer frågan om hur klinikkonceptet kan och bör anpassas för att passa in i svenska utbildningar att behandlas. Fokus kommer att ligga på erfarenhetsutbyte mellan kliniker som bedrivs vid Lunds universitet, Göteborgs universitet och Uppsala universitet. Tematiska kliniker kommer att behandlas särskilt, med fokus på migrationsrättskliniker och så kallade Innocent Projects. 

Anmälan och frågor

Anmälan görs via mail senast den 25 maj till filip.magnusson@jur.uu.se. Zoomlänken skickas ut till dem som anmält sig.

Frågor kring program och andra praktiska frågor ställs till Filip Magnusson. 

Taggar ,