Nu lanseras de vinnande bidragen från EqualiTECH – ”Safometer” och ”Needs in Transit”

Nu lanseras de två pilotprodukter som utformats av de vinnande lagen från EqualiTECH 2020 – vårt hackaton på temat mänskliga rättigheter.

Sedan vårt digitala hackaton genomfördes december förra året har de två vinnande lagen mottagit finansiering och tekniskt support för att kunna utveckla sina produkter. Nu är testversionerna av produkterna färdigutvecklade: 

Safometer – En digital plattform som samlar, analyserar och kartlägger nödvändig information för att mäta säkerhetsrisker på offentliga platser. Syftet är att informera människor i Albanien om potentiella faror och hjälpa dem att hitta säkra platser. 

Needs in Transit – En tjänst som hjälper flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika på resande fot genom länderna på västra Balkan. Hemsidan innehåller bland annat information om sjukhus, ställen att äta på och olika räddningstjänster. Tjänsten fokuserar på Albanien, men upphovsmakarna planerar att lansera tjänsten i flera länder på västra Balkan.  

EqualiTECH är ett regionalt hackaton som anordnas för att dra nytta av och visa ungas potential inom teknologi i kampen för rättvisa och jämställdhet på västra Balkan.  

Taggar ,