Nytt policyförslag från HRD Academy

Nu släpps policyförslag som tagits fram av deltagare i HRD Academy 2020. Policyförslagen handlar om en rad olika frågor rörande mänskliga rättigheter på västra Balkan, såsom yttrandefrihet, jämställdhet och hbtqi-rättigheter.

HRD Academy anordnas varje år och är ett tillfälle för unga aktivister att lära sig av experter och få praktisk erfarenhet inom människorättsfrågor på västra Balkan. 2020 års akademi började i november med en 8-dagars onlinekurs.

Under de senaste månaderna har deltagarna sammanställt policyförslagen med stöd av handledare och människorättsexperter från regionen.

Taggar ,