Hemsidan ”Vota Vlen!” lanseras för att uppmuntra valengagemang i Albanien

Nu lanseras ”Din Röst Räknas!” (Vota Vlen!), en hemsida som uppmuntrar samhällsengagemang och demokratiskt ansvar inför det kommande parlamentsvalet i Albanien den 25 april 2021.

Under de senaste åren har de albanska medborgarnas valdeltagande minskat på grund av lågt förtroende för politiska partier och deras partiprogram, samt en begränsad yttrandefrihet. Känslan av likgiltighet och misstro inför parlamentsvalet är särskilt stor bland unga. Därför lanserar vi nu VotaVlen. Al, som är ett verktyg för att utbilda och engagera väljare. Syftet med webbplatsen är att underlätta engagemang i demokratiska processer på den lokala och statliga nivån samt utbilda om medborgerliga rättigheter, politikers skyldigheter och de rättsliga tillvägagånssätt för engagemang i beslutsprocesser och val.

Hemsidan erbjuder unga och förstagångsväljare en checklista/agenda (med sätt att förbereda sig på, saker att ha med sig, med mera), information om deras närmaste vallokal, lättläst och interaktivt material (såsom videos och informationsgrafik) samt en enkät, där man utrycka sina tankar kring valprocessen. På hemsidan finns även utbildningsmaterial, såsom rapporter om regelbrott i val, kränkningar av valrättigheter och studier som uppmärksammar människorättsperspektiv.

Hemsidan skapades inom ramverket för ”I participate! My voice, my vote counts”, ett EU-stöttat projekt som Civil Rights Defenders driver tillsammans med albanska Helsingforskommittén och Albanian Institute for Political Studies.

Som en del av projektet publicerade vi förra månaden en rad policyförslag rörande Albaniens parlamentsval 2021 och medborgarengagemang.

Taggar ,