Policyförslag om Albaniens medborgarengagemang och parlamentsval 2021

Nu har tre policyförslag om val- och medborgarengagemang i Albanien publicerats, som utformats inom ramen för vårt projekt ”I participate! My voice, my vote counts”.    

Projektet finansieras av European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) och implementeras av Civil Rights Defenders i samarbete med Albanska Helsingforskommittén och Albanian Institute for Political Studies. Projektet syftar till att stärka civilsamhällets förmåga att främja och stötta demokratiska processer, politisk transparens och valintegritet inför Albaniens parlamentsval som äger rum 25 april 2021.

Läs policyförslagen här: 

Taggar ,