Hovrätten friar nazister från anklagelser om hets mot folkgrupp

Nordiska motståndsrörelsen, NMR, samlas i Göteborg den 30 september 2017. Mona Sahlin och Robert Aschberg anklagas för att vara ”förbrytare”. Foto: Shieldmaiden / Mostphotos

Samtliga 14 nazister från organisationen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) frias från anklagelserna om hets mot folkgrupp, meddelar Hovrätten för Västra Sverige idag. De stod åtalade för att ha gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp i samband med en demonstration i Göteborg 2017. Nu behöver lagstiftningen ses över för att ge ett starkare skydd, menar Civil Rights Defenders.

– Hovrättens dom visar att skyddet mot hatbrottet hets mot folkgrupp måste stärkas. Den lagstiftning vi har täcker inte nutida uttryck för nazism och det är allvarligt, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Lagstiftningen finns på pappret, men brister i praktiken. Civil Rights Defenders menar att lagstiftningen tolkas alltför snävt ifråga om nazistiska uttryck och symboler då det krävs en koppling till Nazityskland, som till exempel hakkors och hitlerhälsningar, för att fällas.

– 30- och 40-talen är förbi, men nazismen är fortfarande närvarande och måste kunna bekämpas effektivt även när dagens nazister använder sig av nya uttryck och symboler, säger John Stauffer.

Lagstiftningen behöver stärkas

Nu behöver regeringen se över lagstiftningen som ska skydda mot hets mot folkgrupp så att även nutida uttryck för nazism, så som NMR:s klädsel, symboler och slagord, omfattas av lagen.

– Lagstiftningen behöver på ett effektivt sätt begränsa rasistiska handlingar och ge ett starkt skydd för de grupper som ofta är måltavla för NMR:s aktiviteter, som judar, muslimer, romer och hbtqi-personer, säger John Stauffer.

Just nu pågår en utredning som ser över om rasistiska organisationer, och deltagande i sådana, ska förbjudas. Civil Rights Defenders vill att regeringen breddar uppdraget, så att den parlamentariska kommittén som ansvarar för utredningen även får mandat att se över hur lagen om hets mot folkgrupp kan stärkas, alternativt tillsätter en ytterligare utredning.

Skrämmer andra till tystnad

Civil Rights Defenders menar att NMR:s uttryck för nazism under demonstrationen i Göteborg 2017 innebar hets mot folkgrupp och polisanmälde därför flera av nazisterna. Vi kommer fortsätta arbeta för att Sverige ska få en stärkt lagstiftning, samt bevaka NMR:s fortsatta aktiviteter och arbeta för att lagföra deras brottsliga handlingar.

– NMR:s aktiviteter sker på bekostnad av andras mänskliga rättigheter, de skrämmer såväl organisationer som individer till tystnad. Det är ett hot mot demokratin och därför är det viktigt att de ställs till svars för sina brottsliga handlingar, säger John Stauffer.

Kort om NMR

NMR är en nationalsocialistisk organisation med en tydlig våldsideologi grundad på en antidemokratisk ideologi som uppmanar till våld mot bland annat etniska minoriteter och som i modern tid lett till förföljelse och Förintelsen.

Läs mer

  • Vill du veta vad som har hänt sedan demonstrationen i Göteborg 2017? Läs mer här.
  • Civil Rights Defenders polisanmälde flera högt uppsatta medlemmar ur NMR efter demonstrationen i Göteborg den 30 september 2017. Läs mer här.
  • Inför demonstrationen i Göteborg så överklagade Civil Rights Defenders NMR:s demonstrationstillstånd och fick rutten kortad och ändrad. Läs mer här.
Taggar , ,