Vilka ska få vara med i din demokrati, Björn Söder?

Björn Söder (SD) ställde förra veckan en fråga till utrikesministern, där han ifrågasatte vårt existensberättigande efter att vi kritiserat Ungerns anti-demokratiska metoder. Genom att gå till angrepp mot en del av det svenska civilsamhället illustrerar han precis det vi kritiserar, skriver vi i en debattartikel i Expressen idag. 

I en välmående demokrati finns oberoende domstolar, fria medier och ett starkt civilsamhälle med rätt och möjlighet att granska, kritisera och utkräva ansvar när grundläggande fri- och rättigheter kränks. Det borde vara en självklarhet för alla i Sverige, men tydligen inte för Björn Söder, riksdagsledamot (SD) och före detta andre vice talman i Sveriges riksdag. 

Att demokratin utmanas i flera länder idag är allmänt känt. Kännetecknande för nutidens angrepp mot demokratin är att den undermineras inifrån – av personer och partier som en gång kommit till makten genom demokratiska val.

Det börjar ofta med att en redan utsatt grupp, till exempel flyktingar, hbtqi-personer eller en viss etnisk grupp, pekas ut som ett hot mot nationen. De som ifrågasätter detta utmålas som lierade med hotet, vilket i sin tur blir svepskäl för politiska beslut med syfte att tysta dessa kritiska röster. Inte sällan sker detta genom att begränsa möjligheter till organisering och finansiering. När ingen längre kan eller vågar säga ifrån, placeras regimtrogna på nyckelpositioner i samhället och nya lagar stiftas för att legitimera förtrycket. Demokratin har nu blivit en auktoritär stat.

Nyligen har vi valt att belysa detta genom att rikta strålkastarljuset mot Ungerns, Rysslands och Syriens ledare. Tre länder som har kommit olika långt i förflyttningen mot auktoritär stat, men alla saknar de respekt för demokratiska principer. Riksdagsledamöter och andra har all rätt att tycka annorlunda och kritisera vår ståndpunkt, men att vi valt att inkludera Ungern besvärar Söder till den grad att han ifrågasätter vår statliga finansiering och därigenom vårt existensberättigande i en skriftlig fråga till utrikesminister Ann Linde (S). Han antyder även att en av våra finansiärer är den huvudsakliga anledningen till att vi kritiserar just Ungern.  

Att en riksdagspolitiker försöker begränsa vår verksamhet för att vi kritiserar anti-demokratiska metoder är oroväckande. Det är viktigt att vi inte låter sådana angrepp mot civilsamhället gå obemärkta förbi. Mot bakgrund av vad vi sett hända i exempelvis Ungern och Polen, vet vi vad detta kan leda till. Vad som däremot verkar ha undgått Söder, är att genom sitt agerande lyckas han illustrera precis det vi vill belysa.

Sättet han gör det på är också anmärkningsvärt. När han återger ett urval av våra finansiärer ändrar han namnet på en av dem genom att lägga till ”George Soros”. I de politiska kretsar som eldar på den demokratiska tillbakagången runt om i världen – inte minst i Ungern – målas ofta Soros ut som ytterst ansvarig för det hot man menar att minoriteter och mångfald utgör. Frågan som ställs baseras alltså på ett resonemang som bottnar i idén om en judisk konspiration. Dessa antisemitiska idéer är inte nya, men används idag öppet som slagträn i många olika politiska kontexter.

Att dessa tankar vädras öppet i en fråga till Sveriges utrikesminister visar på en normalisering av antisemitisk retorik, vilket kan vara ett tecken på demokratisk tillbakagång. Det som händer ”där” kan även hända här.

Söder vände sig inte till oss med sina funderingar, men hade han gjort det så skulle vi frågat honom en enkel fråga. Vill du ha ett demokratiskt Sverige med ett starkt civilsamhälle, fria medier och oberoende domstolar? Eller vill du hellre se ett samhälle där kritiska röster inte längre är välkomna, där medierna kontrolleras av lojalister och domstolarnas oberoende inte är en självklarhet?

Anders L Pettersson Executive Director, Civil Rights Defenders 
John Stauffer Legal Director, Civil Rights Defenders 


Om du som läser det här tycker att demokratiska val, mänskliga rättigheter och ett starkt och oberoende civilsamhälle är viktigt att kämpa för får du gärna stötta oss med en gåva. Ditt stöd behövs när vårt hotas!

Swisha 100 kr till 900 12 98 eller klicka på knappen nedan för att ge en gåva. Tack!

Ge en gåva
Taggar