Vi söker deltidskonsult inom kommunikation till valprojekt i Albanien

Civil Rights Defenders söker en kommunikations- och outreach-konsult på deltid för att stötta och öka medvetenheten om projektet ”I participate! My voice, my vote counts”.

Projektet finansieras av European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) och genomförs i Albanien av Civil Rights Defenders, Albanian Helsinki Committee och Institute for Political Studies. Projektet ska stärka civilsamhällets förmåga att främja, förespråka och stötta demokratiska processer, valintegritet och politisk transparens.

Projektets mål är att öka medvetenheten om hur man kan engagera sig i demokratiska processer och val. Projektet kommer bland annat att genomföra publika forum på albanska universitet, ta fram infografer och filmer samt göra offentliga uttalanden om utvecklingar i landet. Allt material kommer att publiceras på projektets webbplats. Konsulten ger feedback och idéer om innehållet samt stöttar kommunikationen och uppsökande av material överlag.

Läs igenom villkoren för att läsa mer om kraven och förväntningarna på konsulten.

Skicka personligt brev, CV och offert inklusive ersättning för konsultuppdraget till tirana.albania@crd.org senast den 31 december 2020.

Taggar