Öppet brev till Albaniens regering: Uppmaning till översyn av migrationsavtalet med Italien.

Ett ’Protokoll’ som undertecknats mellan Albanien och Italien, gällande användningen av albanskt territorium för skapande av områden avsedda för mottagande och hantering av asylsökande flyktingar, har föranlett en grupp civilsamhällsorganisationer och människorättsaktivister att uttrycka sin oro i ett öppet brev enligt nedan.

Läs brevet i sin helhet på engelska här

Taggar ,