Vi söker konsulter som kan utvärdera vårt program för mänskliga rättigheter på västra Balkan

Civil Rights Defenders

Civil Rights Defenders söker konsulter för att utvärdera vårt program ”Strengthening implementation of European human rights standards in the Western Balkans 2019-2020”, vårt program för mänskliga rättigheter på västra Balkan.

Uppdragets syfte är att utvärdera programmets kvalitet i genomförande, resultat och hållbarhet samt föreslå uppföljningsåtgärder för att bevara eller förbättra resultaten.

Skicka offert till ivana.randjelovic@crd.org senast den 24 december 2020. För mer information om uppdraget och hur man ansöker, läs igenom villkoren här.

Taggar