Human Rights Defender Academy har börjat

Mellan 23 november och 3 december 2020 anordnar Civil Rights Defenders Human Rights Defenders Academy. Det omfattande åtta dagars-programmet möjliggör för unga aktivister att lära av experter och få praktisk erfarenhet av människorättsfrågor som påverkar västra Balkan.

Efter en lång urvalsprocess är 30 unga aktivister redo för årets akademi. Under åtta dagar kommer de att ha diskussioner och föreläsningar online, med fokus på ämnen så som ”mänskliga rättigheter på västra Balkan”, ”att lobba för mänskliga rättigheter i EU” och ”kampen för mänskliga rättigheter genom kampanjarbete”. Hela programmet hittas här.

För andra året i rad är akademin ett sätt för studenter, aktivister och unga yrkesverksamma från västra Balkan, som också är intresserade av mänskliga rättigheter, att bättra på sina kunskaper och färdigheter. Läs några utlåtanden från klassen 2019 samt hitta mer information om akademin på www.hrdacademy.org .

Årets Human Rights Defenders Academy hålls online på grund av coronapandemin.

Akademin stöds av SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och Tysklands federala utrikesministerium.

Taggar ,