Anmäl dig till Western Balkans Roma Summit 2020!

Den 18-19 november anordnar Civil Rights Defenders Western Balkans Roma Summit 2020 på den digitala, flerspråkiga konferensplattformen KUDO.

Under två dagar anordnas flera paneldiskussioner, främst med fokus på den oproportionerliga inverkan som covid-19 har haft på romska samhällen i regionen och i Turkiet.

Öppningsanförandet görs av John Stauffer, chefsjurist och biträdande Executive Director på Civil Rights Defenders, Karin Hernmarck Ahliny, Sveriges ambassadör i Kosovo och Romeo Franz, MEP. Programmet innehåller också en förinspelad intervju med Dan Doghi, chef för OSCE Contact Point for Roma and Sinti Issues.

Hela programmet med talare och tider kan du hitta här.

Sedan 2015 har vårt Roma Summit varit hörnstenen i en konstruktiv dialog om romer, egyptier och Ashkali-frågor på västra Balkan och Turkiet. För sjätte året i rad samlar vi inflytelserika personer från grupperna, viktiga politiska beslutsfattare och människorättsförsvarare för att diskutera de olika utmaningarna som rör romer och minoriteters integration i regionen.

På grund av coronapandemin kommer alla sex paneler ske online, via den digitala, flerspråkiga konferensplattformen KUDO. Översättningar kommer att finnas tillgängliga live på albanska, engelska, BCMS, makedonska, romani och turkiska. Mer information om KUDO och hur man ansluter kommer att ges efter anmälan.

Fyll i anmälningsformuläret för att delta här. Under evenemanget får deltagarna möjlighet att skicka in frågor till talarna så att panelerna blir mer interaktiva.

Kontakta Njomza Mala, projektassistent på Civil Rights Defenders på njomza.mala@crd.org om du har några frågor.

Taggar ,