Människorättsorganisationer begär ut information om smittspårningsappar

Människorättsorganisationer i nio EU-länder, medlemmar i närverket Civil Liberties Union for Europe (Liberties), begär i ett samordnat initiativ ut information från myndigheter om appar som tagits fram för att hindra spridningen av covid-19.

Initiativet syftar till att säkerställa att ansvariga regeringar i EU-länderna inte behandlar fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att skydda folkhälsan, och att de minimerar risken för dataläckor och andra integritetsinskränkningar.

Som en av deltagarna i initiativet har Civil Rights Defenders begärt ut information från myndigheter i Sverige om hur man tagit hänsyn till GDPR i utvecklingen av smittspårningsappar.

– Arbetet för att minska och hindra smitta är viktigt men det behöver göras på ett sätt som respekterar människors integritet och inte leder till att känsliga personuppgifter sprids, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil Rights Defenders.

Kampanjen bidrar till att uppmärksamma politiker och allmänheten på att mänskliga rättigheter är viktiga skyddsmekanismer även i nödsituationer, så som under en pandemi. Förutom Sverige är organisationer i Italien, Spanien, Kroatien, Ungern, Bulgarien, Litauen,
Slovenien och Polen del av initiativet.

Här kan du läsa mer om initiativet.

Taggar , ,