Moldavien: Civilsamhället ställer om för att möta nya utmaningar under pandemin

Dumitru Russu från the Moldovan Institute for Human Rights och Lilia Potîng från Promo-LEX Association.

När Moldavien den 17 mars utlyste undantagstillstånd, till följd av coronapandemin, ställde det civila samhället snabbt om för att anpassa sig till den nya verkligheten. Civil Rights Defenders har pratat med två organisationer om de utmaningar de ställs inför på grund av pandemin och hur de övervakar människorättskränkningar och erbjuder stöd till utsatta personer.

När coronapandemin drabbade Moldavien stängde skolor och butiker och många regioner sattes i karantän med strikta rörelsebegränsningar. I slutet av maj hade Moldavien över 7 300 registrerade fall, vilket avsevärt ökade trycket på ett redan ansträngt sjukvårdssystem.

Lilia Potîng är människorättsjurist på Promo-LEX Association, en organisation som bildades 2002 och arbetar för mänskliga rättigheter och demokrati. För några år sedan lanserade organisationen monitor.md, en onlineplattform som medborgare kan använda för att rapportera kränkningar av mänskliga rättigheter. När staten införde restriktioner för att förhindra spridningen av COVID-19 började Promo-LEX övervaka människorättskränkningar kopplade till pandemin.

 – Bara två veckor efter lanseringen av den nya plattformen hade vi 80 registrerade ärenden. Många är relaterade till vårdpersonalens situation – en fjärdedel av de smittade arbetar inom vården. De känner ofta att de inte är tillräckligt skyddade och att de inte kan tala ut om situationen på sjukhusen, säger Potîng.

Bevakar människorättskränkningar under pandemin

Genom att samla in och sprida denna information håller Promo-LEX medborgarna informerade om situationen. När pandemin är över kommer organisationen analysera uppgifterna och ge myndigheterna rekommendationer för att skydda mänskliga rättigheter i framtida nödsituationer. Plattformen är också en resurs för att få omedelbar hjälp. Människor kan använda den för att hitta telefonnummer till organisationer som ger stöd eller för att få juridisk hjälp.

Våld i nära relationer

En fråga som särskilt oroar Lilia är den ökade risken för våld i hemmet till följd av att fler stannar hemma. Samtidigt har möjligheten att anmäla övergrepp eller använda tjänster som kan ge stöd blivit svårare att tillgå för människor som är inlåsta med sin förövare. Många skyddade boenden har varit tvungna att stänga för att förhindra spridningen av viruset. Som en tillfällig lösning har en nationell koalition mot våld i hemmet, som Promo-LEX är en del av, inrättat jourlägenheter för att stötta offer som brådskande behöver lämna sitt hem.

Situationen för människor på låsta institutioner särskilt oroande

En annan organisation som har behövt anpassa sig till de nya omständigheterna är The Moldovan Institute for Human Rights (IDOM). Den 3 april startade IDOM ett  kriscenter för mänskliga rättigheter under pandemin. Centret erbjuder juridisk hjälp och en telefonjour för att rapportera människorättskränkningar under pandemin. Ett av de vanligaste klagomålen rör bristen på god sjukvård och många hävdar att de inte får den hjälp de behöver. Särskilt oroande är situationen för människor på låsta institutioner, såsom inom den psykiatriska vården och tillfälliga boenden för personer med funktionsnedsättning, enligt Dumitru Russu, övervaknings- och rapporteringskoordinator vid IDOM.

– Staten har inte varit beredd på situationen, särskilt när det gäller att skydda rätten till hälsa för utsatta grupper, förklarar Russu.

Kriscentret har för närvarande inte finansiering för sin verksamhet, men teamet på IDOM gör allt de kan för att hålla det öppet och ser det som en nödvändighet i dessa svåra tider.

Både Lilia och Dumitru håller med om att vissa begränsningar och restriktioner kan vara berättigade under nödsituationer som en pandemi, men att det är viktigt att regeringarna inte överskrider sitt mandat. Under denna period av osäkerhet har civilsamhället i Moldavien intensifierat sina insatser för att övervaka de åtgärder som staten har vidtagit och för att erbjuda hjälp när staten inte lyckas göra det.

Taggar , ,