Sluta med rättegångar i Europa som tystar de som skyddar demokrati och grundläggande rättigheter

Civil Rights Defenders tillsammans med 119 andra organisationer från civilsamhället uppmanar EU att sluta med de rättegångar som används för att tysta de individer och organisationer som ställer makten till svars och håller dem ansvariga.

Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPP) är rättegångar som läggs fram av mäktiga aktörer (som företag, offentliga tjänstemän i rollen som privatperson, högt uppsatta eller framträdande personer) för att trakassera och tysta dem som vågar höja sina röster för allmänheten. De som utsätts innehar ofta en roll som bevakar eller kontrollerar makten, som till exempel journalister, aktivister, föreningar, akademiker, fackföreningar, media och civilsamhället.

Som en del av anti-SLAPP-koalitionen har vi tagit fram ett policydokument med en rad rekommendationer och åtgärder för EU. Läs hela dokumentet här.

Taggar ,