Civil Rights Defenders söker experter inom samhälls- och medborgarengagemang i Albanien

CRD HQ

Civil Rights Defenders söker experter i Albanien för att utveckla policydokument för samhällsengagemang och deltagande i politiska processer.

Projekt

Projektet syftar till att stärka civilsamhällets förmåga att främja, förespråka och stötta demokratiska processer, integriteten av val och röstning samt politisk öppenhet. Projektets respektive mål motsvarar specifika behov och perspektiv. Projektets organisationer har samarbetat för att identifiera de områden där det är som viktigast att agera, vilket resulterade i följande:

i) Att hantera de albanska medborgarnas likgiltighet och misstro genom att kräva ett nära och regelbundet engagemang av dem i politiska processer

ii) Att tackla problemet med politiker och deras brist på transparens och öppenhet genom att skapa förändringar inom de politiska organen, till exempel inom politiska partier.

iii) Stötta och stärka icke-statliga organisationers kapacitet för att bättre kunna förstå, lobba för, delta i och bevaka valprocessen.

Kvalifikationer

Både individer och team kan ansöka. Erfarenhet av forskning eller genomförande av liknande studier är en merit.

En kandidatexamen i juridik, politik, statsvetenskap, internationella relationer eller liknande krävs. En magister- eller doktorsexamen är en merit.

Kompetenser

  • Bevisad erfarenhet av att arbeta med demokrati, samhällsengagemang eller val
  • God analytisk förmåga
  • Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga, samt kan anpassa stil och innehåll till olika målgrupper
  • Mycket god organisatorisk färdighet och bevisad förmåga att leverera i tid
  • God förmåga att sammanfatta forskning och dra slutsatser och rekommendationer om ämnet
  • Erfarenhet av att arbeta med arbetsledare och att implementera dennes återkoppling och feedback

Erfarenhet

  • Minst 3 års yrkeserfarenhet, inklusive men inte begränsat till: civilsamhällsarbete, policyanalys och forskning relaterad till demokratiska processer, val, samhälls- och medborgarengagemang mm.
  • Förståelse för nationella och internationella rättsliga och politiska ramverk samt känner till institutioner, mekanismer och processer som är relevanta för ämnet.

Projektet ”Jag deltar! Min röst räknas” finansieras av European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) och genomförs i Albanien av Albanian Helsinki Committee, Civil Rights Defenders och Institute for Political Studies.

För mer information om projektet och hur du ansöker, vänligen läs referensvillkoren. Sista ansökningsdag är 30 juni 2020.

Taggar ,