Seminarium om samers rättigheter: Vem ska bestämma över naturen?

Samiskt inflytande i naturresurssammanhang

Naturskyddsföreningen och Civil Rights Defenders arrangerar ett panelsamtal om samers rättigheter och utnyttjande av naturresurser i Sápmi.

FN:s rasdiskrimineringskommitté har vid ett flertal tillfällen kritiserat Sverige för brister när det gäller samernas rättigheter som urfolk. I det här seminariet diskuterar vi hur Sverige kan leva upp till sina internationella åtaganden och hur samer kan få större inflytande då det gäller utnyttjandet av naturresurser som skog, gruvor, vind- och vattenkraft inom sina traditionella områden. Värd för seminariet är Camilla Hansén, Miljöpartiet de gröna.

Deltagare

● Marita Stinnerbom – Sametinget
● Helena Dådring – Landsförbundet Svenska Samer
● Stefan Mikaelsson – Sametinget
● Marie B Hagsgård – Vice president Europarådets rådgivande kommitté för ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter
● Amanda Lind – Kultur- och demokratiminister
● Karin Lexén – generalsekreterare Naturskyddsföreningen
● Anders L. Petterson – Executive Director Civil Right Defenders

Var: Digitalt via Google Meet, länk mejlas ut till anmälda deltagare.
När: Onsdag 3 juni, kl 16.30-18.
Anmälan: Senast 3 juni, kl 12 via denna länk.

Program

Kl. 16.30 Camilla Hansén, riksdagsledamot Miljöpartiet, hälsar välkommen.
Kl. 16.35 Anders L Pettersson och Karin Lexén presenterar samarbetet om samers rättigheter och naturskydd
Kl. 16.45 Samers rättigheter, Marie B. Hagsgård
Kl. 17.00 Deltagarna presenterar sig och sina utgångspunkter
Kl. 17.20 Samtal, modererat av Karin Lexén
Kl. 17.45 Hur vill vi gå framåt?
Kl. 18.00 Möjlighet för fortsatt samtal en stund.

Taggar , ,