Ansök till EUTH – Youth Advocating in EU

Civil Rights Defenders

Är du ung, intresserad av EU och bor på på västra Balkan eller i Turkiet? Civil Rights Defenders söker nu deltagare till andra omgången av EUTH – Youth Advocating in EU.

EUTH – Youth Advocating in EU är ett lobby- och påverkansprojekt som involverar unga i processer för att ta fram ungdomsrelaterade dokument och policys på EU-nivå.

Det övergripande målet är att synliggöra unga och deras åsikter och se till att de viktiga aktörer för mänskliga rättigheter och rättsstatsprinciper under ländernas anslutningsprocess för att bli medlemmar i EU.

En deltagare antas per land, från Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, norra Makedonien, Serbien och Turkiet. Deltagarna får en viss ersättning för sitt arbete och alla utgifter under besöken i Bryssel kommer täckas.

Sök senast 8 maj 2020! Läs mer om projektet och hur du ansöker här.

Taggar ,