Uppmaning om att skydda civilbefolkningen i väpnad konflikt i Burma

karta över Burma

I ett gemensamt uttalande tillsammans med 138 andra civilsamhällesorganisationer kräver Civil Rights Defenders omedelbart skydd av civilbefolkningen i den väpnade konflikten i Burma. Vi kräver att Burma respekterar och uppfyller sina internationella åtaganden och skyldigheter i enlighet med Genèvekonventionerna och FN:s säkerhetsresolutioner 1265, 1296 och 1325.

Att civilbefolkningen används som måltavlor i konflikten mellan den burmesiska militären och gerillagruppen Arakan Army utgör krigsförbrytelser och måste omedelbart upphöra. Vi kräver ett omedelbart slut på alla attacker som riktar sig mot civila.

Läs hela vårt uttalande här (på engelska).

Taggar