Ny rapport om digitala rättigheter och internetfrihet på västra Balkan

This image has an empty alt attribute; its file name is Screen-Shot-2020-04-08-at-20.11.49.png

Civil Rights Defenders lanserar nu en rapport om digitala rättigheter och internetfrihet på västra Balkan som heter Internet Freedoms in the Western Balkan Region.

Rapporten handlar om digitala rättigheter och internetfrihet i Serbien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo och Albanien och togs fram i samarbete med SHARE Foundation. Rapporten kartlägger och jämför läget utifrån flera indikationer baserade på Europakonventionen och ger sedan rekommendationer till ländernas regeringar för hur de kan förbättra sina medborgares friheter online.

Att begränsa och kränka digitala rättigheter och internetfrihet för politisk vinning är en oroande och växande trend på västra Balkan.

Den 2 april 2020 meddelade Twitter att de tagit bort över 8 500 konton som ”skrivit fejkade, samordnade inlägg … för att främja Serbiens styrande parti och dess ledare”. Antalet borttagna konton är långt högre än de konton som tagits bort kopplat till enparti-regimer som Saudiarabien, Egypten eller Förenade Arabemiraten. När det kommer till Albaniens regering så ignorerar de uppmaningarna från Europarådet, OSSE och civilsamhället, och arbetar för en kontroversiell lag mot förtal genom ett så kallat ‘Anti-Defamation Package’. Den skulle innebära krav på registrering för digitala medier och inrättandet av en institution som kan ge böter till digitala medier utan domstolsbeslut. Flera regeringar i regionen har även använt, eller hotat med att använda, sina nya krisbefogenheter i samband med coronautbrottet för att ingripa mot sociala medier och alla som anses publicera osanningar eller ”falska nyheter”.

– Tidpunkten för rapportsläppet kunde knappast vara mer relevant än just nu. Över hela västra Balkan ser vi regeringar som ökar sin kontroll över digitala plattformar med negativa konsekvenser för yttrandefriheten, informationsfriheten och rätten till privatliv. Under ett undantagstillstånd, som just nu råder i många länder, blir den processen snabbare och mer intensiv. Då är det avgörande att det internationella civilsamhället och dess organisationer bevakar utvecklingen noga. Jag är övertygad om att den här rapporten kompletterar det arbetet, säger Goran Miletic, chef för Europaavdelningen på Civil Rights Defenders.

En sammanfattning av rapporten har tagits fram och kan läsas här på engelska, serbiska, bosniska och albanska.

Hela rapporten på 40 sidor finns på engelska här.

Taggar ,